Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας


Έντυπο Υποβολής Παραπόνου(Η συμπλήρωση των στοιχείων που είναι σημειωμένα με αστερίσκο, είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διερεύνησης του παραπόνου / ισχυρισμού που υποβάλλεται.)


Ημερομηνία:16/12/2017
Ονοματεπώνυμο παραπονούμενου:
*
Εκ μέρους ποίου υποβάλλετε το παράπονο;
(Σε περίπτωση που το παράπονο υποβάλλεται για λογαριασμό άλλου προσώπου):
*
Διεύθυνση (Τ.Θ. ή οδός και αριθμός)
*
Ταχυδρομικός κώδικας
*
Πόλη/Χωριό
*
Επαρχία
*
Τηλέφωνο/α επικοινωνίας:
Τηλεομοιότυπο (φαξ):
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail):
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
*

Περιγράψτε σε συντομία το παράπονο σας (Μπορείτε να επισυνάψετε πρόσθετες σελίδες αν ο χώρος δεν είναι αρκετός):

Tα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*), είναι υποχρεωτικά.


       


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση