Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Aστυνομίας


Η Αρχή διερευνά ισχυρισμούς και παράπονα που υποβάλλονται γραπτώς και επώνυμα από οποιονδήποτε πολίτη είτε
α) ταχυδρομικώς
β) προσωπικά στα γραφεία της Αρχής
γ) μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στον αριθμό 22872413
δ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση iaiacap@iaiacap.gov.cy
δ) μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Παραπόνου


Back To Top