Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Aστυνομίας

Η συμπλήρωση των στοιχείων που είναι σημειωμένα με αστερίσκο, είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διερεύνησης του παραπόνου / ισχυρισμού που υποβάλλεται.

Ημερομηνία: 24/05/2024
Ονοματεπώνυμο παραπονούμενου

Εκ μέρους ποίου υποβάλλετε το παράπονο (Σε περίπτωση που το παράπονο υποβάλλεται για λογαριασμό άλλου προσώπου)


Διεύθυνση

ΠΟΛΗ
ΤηλέφωνοΤηλεομοιότυποEmailΑρ. Δελτίου ΤαυτότηταςΠεριγράψτε σε συντομία το παράπονο σας


Back To Top