Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Aστυνομίας


Η διερεύνηση Ισχυρισμών και Παραπόνων αρχίζει σύμφωνα με τον Νόμο:

(1) ύστερα από γραπτό παράπονο του παραπονούμενου ή
(2) ύστερα από γραπτή ανάθεση στην Αρχή από τον Γενικό Εισαγγελέα ή
(3) ύστερα από γραπτή ανάθεση στην Αρχή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ή
(4) αυτεπάγγελτα από την Αρχή όταν ισχυρισμός ή παράπονο εναντίον αστυνομικού περιέλθει σε γνώση της με οποιοδήποτε τρόπο.


Back To Top