Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Aστυνομίας

Η Αρχή αποτελείται από 5 Μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο 5 ετών. Κάθε πρόσωπο που διορίζεται ως Μέλος της Αρχής θεωρείται δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Υπουργικό Συμβούλιο να διεξάγει ανακρίσεις σε σχέση με τις πράξεις μελών της Αστυνομίας που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου. Ως Μέλη της Αρχής σύμφωνα με το Νόμο διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο άτομα εγνωσμένου κύρους, από τα οποία δύο τουλάχιστον πρέπει να είναι νομομαθείς ανώτερου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου. Ως Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ένα από τα Μέλη της Αρχής. Σύμφωνα με το νόμο, στη σύνθεση της Αρχής μπορεί να περιλαμβάνεται και ένας πρώην Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομίας, ο οποίος όμως α) δε μπορεί να πάρει μέρος σε διερεύνηση παραπόνου εναντίον του Αρχηγού ή του Υπαρχηγού της Αστυνομίας, β) δεν μπορεί να μετέχει σε συνεδρίαση της Αρχής που μελετά τέτοια θέματα ή συζητά το πόρισμα διερεύνησης μέλους της και γ) δεν δύναται να διοριστεί ως Πρόεδρος της Αρχής ή να εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος. Πρόεδρος της Αρχής είναι ο Ανδρέας Πασχαλίδης, νομικός και Αντιπρόεδρος η Δρ Δέσποινα Κυπριανού, νομικός/ακαδημαικός. Τα υπόλοιπα Μέλη της Αρχής είναι οι δικηγόροι, Γιώργος Παπαντωνίου και Άθως Κανναουρίδης, καθώς και ο πρώην Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομίας Παναγιώτης Πελαγίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ - Πρόεδρος

ΔΡ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - Αντιπρόεδρος

Γεwήθηκε στη Λευκωσία. Σπούδασε με υποτροφία του Ιδρύματος Τυρίμου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής (Πτυχίο Νομικής), με υποτροφίες του Ιδρύματος Λεβέντη, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Cambridge Commonwealth Trust στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (M.Phil in CriminologyICrίmina/ Justice) και με υποτροφίες του CommonweaIth Commission και του LSE Research Scheme στο London School of Economics and Political Science (PhD ίn Law). Εργάστηκε ως Δικηγόρος στο γραφείο του Κου Ε. Ευσταθίου και ως Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του LSE. Έχει συγγράψει άρθρα και μελέτες ακαδημαϊκού περιεχομένου και έλαβε μέρος σε μεγάλο αριθμό διεθνών και ευρωπαϊκών συνεδρίων, ιδαίτερα στον τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης. Οι ακαδημαϊκές της έρευνες και μελέτες εχουν χρηματοδοτηθεί μεταξύ άλλων από το Πανεπιστήμιο του LSE, το CommonweaIth Commission, το British CounciI και το British Society of Criminology. Κλήθηκε επίσης να συμμετέχει σε διασκέψεις/συμπόσια εμπειρογνωμόνων σε σχέση με επιχορηγημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρευνες στον τομέα των ποινικών διώξεων. Έχει λάβει σειρά βραβείων και διακρίσεων για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις και την ερευνητική της δραστηριότητα μεταξύ άλλων από το LSE Research Scheme, το ΙΚΥ Ελλάδας, την Πρεσβεία της Ελλάδας, το Παγκύπριο Γυμνάσιο και την Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων. Είναι μέλος των ακόλουθων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σωμάτων: InternationaI Society of Criminology (ISC), Society of LegaI SchoIars (SLS), European Society of CriminoIogy (ESC), Socio-LegaI Studies Association (SLSA), Centre for Crime & Justice Studies - King's College, British Society of Criminology (BSC), Mannheim Centre for CriminoIogy and Criminal Justίce - LSE, Cambridge CommonweaIth Society, Εκδοτική Επιτροπή του ακαδημαϊκού περιοδικού Graduate Journal of Social Sciences (GJSS) και της Επιθεώρησης Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - Μέλος

ΑΘΩΣ ΚΑΝΝΑΟΥΡΙΔΗΣ - Μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ - Μέλος

Back To Top